Graag bij opmerking vermelden om welk product, welke apps en om welke hoeveelheden het gaat.