Een dashcam, een goede en veilige investering – Vier redenen waarom een Dashcam van Route42 zichzelf terugbetaalt


Om het beheer van het wagenpark goed te kunnen handelen, lijkt het management van bedrijven altijd op zoek naar manieren te zijn om de drie P´s van hun Triple Bottom Line te verbeteren: People, Planet en Profit.

Een onderneming gaat er wellicht vanuit dat een eerste investering in een Dashcam oplossing niets oplevert, maar dat is niet zo. Het is namelijk bewezen dat een dashboard camera (Dashcam) een belangrijk technisch onderdeel van de huidige generatie voertuigen is. Lees hieronder waarom investeren in de Dashcam van Route42 een goede investering is en dat het de aanschafkosten meer dan waard is.

       1. Het voorkomt onterechte verzekeringsclaims

Als beheerder van het wagenpark kun je op verzoek toegang tot het beeldmateriaal van elk voertuig krijgen dat een Dashcam van Route42 is uitgerust. Dit beeldmateriaal kan worden opgevraagd op datum, op tijd en op kenteken/voertuig. Het betreffende beeldmateriaal wordt vervolgens door ons ter beschikking gesteld. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt om aan te tonen dat je niet voor een bepaald ongeluk aansprakelijk bent.

       2. Het vermindert verzekeringskosten

Het is natuurlijk veel beter om het ontstaan van ongelukken te voorkomen. Dankzij de verzamelde gegevens kan het rijgedrag van chauffeurs positief worden beïnvloed en verbeterd. Het rijgedrag kan door de eigenaar of wagenparkbeheerder via het online dashboard worden gevolgd. Zo kunnen conclusies worden getrokken, actie worden ondernomen of kun je de chauffeur prijzen om zijn voorbeeldig rijgedrag. De chauffeur heeft middels onze rij applicatie (Truck Hero) ook onmiddellijk toegang tot deze gegevens. Door het verbeteren het rijgedrag van de bestuurders van het wagenpark zullen veiligheidsprestaties verbeteren en risico´s worden verminderd. Dit zal het wagenpark ten opzichte van de verzekeringspremies een betere uitgangspositie verschaffen. Hoe minder er wordt claimt, hoe minder consequenties dit voor de verzekeringspremie zal hebben. Er is geld bespaard.

       3. Het vermindert slijtage van het voertuig

Een chauffeur die bewuster en minder agressief rijdt, zal verkeerssituaties beter kunnen inschatten en zal zich meer van de weg en andere weggebruikers bewust zijn. De bedrijfskosten zullen omlaag gaan ten aanzien van de brandstofkosten, het onderhoud van de voertuigen en voor onderdelen zoals banden, remblokken en remschijven. Het wagenpark zal een hogere restwaarde behouden.

       4. Het verlaagt arbeidskosten

Wanneer werknemers tevreden zijn, is het waarschijnlijker dat zij bij hun werkgever zullen blijven. Door het gebruik van telematica gegevens worden wagenparkbeheerders toegerust om situaties, waarmee hun chauffeurs onderweg te maken krijgen, te begrijpen en te analyseren. Wanneer de beschikbare videobeelden worden gebruikt, kan een coach van de bestuurder de omstandigheden observeren die tot de reactie van bestuurder in een specifieke situatie hebben geleid. Ook kunnen op basis van deze gegevens op maat gemaakte en persoonsgerichte oplossingen voor de individuele bestuurder worden aangereikt. Door bestuurders te coachen, stimuleringsmaatregelen in te voeren en hen voor verbeterd rijgedrag te belonen. Uw bestuurders zullen meer betrokken zijn en ze zullen voor je onderneming behouden blijven. Ook resulteert dit in lagere kosten, bijvoorbeeld voor trainingen.

Dit is allemaal mogelijk door de Dashcam met ons platform te verbinden, waardoor het rijgedrag veiliger en slimmer wordt. We hebben geconstateerd dat onze klanten een daling van 24% hebben gezien, wat zich vertaalt in een jaarlijkse besparing van meer dan €1600,- per voertuig. Onze Dashcam-add-on wordt gewaardeerd door zowel chauffeurs als de wagenparkbeheerders, temeer omdat chauffeurs op basis van de verzamelde opnames nu beter in staat zijn om hun onschuld te bewijzen.

Klaar om aan boord te komen? Neem contact met ons op [email protected] of bel ons via +31 (76) 886 22 05.

– Fueled by Data, Driven by Intelligence –


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*