Route42 lanceert de virtuele fleet manager

De uitdagende taak van een fleet manager
Als manager van het voertuigenpark van je bedrijf draag je een grote verantwoordelijkheid voor een aanzienlijk aantal taken. Naast alle zaken die op de middellange en lange termijn geregeld dienen te worden om je voertuigenpark efficiënt te kunnen inzetten, is het ook jouw taak oplossingen te bieden voor problemen en onvoorziene zaken op korte termijn.
Als een vrachtwagen onderweg met pech komt te staan, zorg je ervoor dat de rit wordt overgenomen en bij spoedorders regel je met je chauffeurs de benodigde extra ritten.Hoe groter het aantal voertuigen in je park, hoe complexer je taak, waarbij het gevaar bestaat dat je je alleen nog maar bezig houdt met de opdrachten en problemen van de dag zelf. Je hebt het dan zo druk dat je geen tijd meer kunt vrijmaken chauffeurs te coachen op hun rijgedrag of te kijken of de efficiëntie van de vloot verbeterd kan worden. En dat zijn nu juist onderdelen, die van groot belang zijn voor de ontwikkelingen van het bedrijf op de langere termijn.
De vraag rijst dan: wat voor oplossingen zijn hiervoor te vinden?
Een mogelijke optie is iemand aan te nemen die zich bezig houdt met de zaken van de dag, met de korte termijn, en jij zelf vrij bent de langere termijnplanning goed te regelen. Dit levert wel extra kosten op en biedt niet echt een oplossing.
Efficiënt gebruik van je wagenpark verhoog je door het verminderen van incidenten. Hierdoor verbruik je minder tijd voor het weer op orde brengen van de situatie. Het is van groot belang voortdurend op de hoogte te zijn wat er speelt en dat kan door gebruik te maken van data en beeld van vrachtwagens en trailers. Dit is de eerste stap. De tweede is die informatie juist te interpreteren, bepalen of er problemen zijn en dan de juiste beslissingen te nemen en deze op te lossen.
Ondersteuning voor chauffeurs en fleet managers
Om je hierbij te helpen heeft Route42 de Virtual Fleet Manager ontwikkeld. De Virtuele Fleet Manager van Route42 zorgt er voor dat je bij onverwachte gebeurtenissen direct op de hoogte wordt gesteld via een push notificatie op je telefoon. Het programma maakt de gebeurtenissen inzichtelijk, nemen een deel van de coaching van chauffeurs uit handen en zorgen ervoor dat de juiste mensen op de hoogte worden gesteld.
Zo is het mogelijk Virtual Fleet Manager zo in te stellen dat bij een benodigde APK of tachokeuring dit meteen gemeld wordt aan de werkplaats en de chauffeur de aanwijzing ontvangt zijn route aan te passen.Ook de wagen en trailer zelf kunnen via dit programma beschermd worden. Het kan via aangesloten sensoren de bandendruk bijhouden en een klapband voorkomen, maar ook brandstofdiefstal registreren, als ineens de tank leeg loopt. Bij foutmeldingen worden de fleet manager en de werkplaats meteen op de hoogte gebracht, het probleem gediagnosticeerd en kunnen alle betrokkenen geadviseerd worden wat te doen.
Eén van de grootste voordelen is dat het allemaal geautomatiseerd verloopt en dat spaart tijd, vooral op het gebied van korte termijn handelingen. Die tijd kun je dan besteden aan langere termijnplanningen, die de efficiëntie van je vloot kunnen vergroten.
Als je meer wilt weten over de Virtuele Fleet Manager, neem dan contact op met Route42!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*