Bedrijfsprestaties verbeteren via gamification


Het behalen van betere resultaten komt bij bedrijven natuurlijk op de eerste plaats. Sterker nog, het is cruciaal voor de concurrentiepositie en soms letterlijk van levensbelang. Transporteurs besteden aandacht aan het coachen van de chauffeur, om de chauffeur zuiniger en veiliger te laten rijden. Hoewel dit zeker leidt tot betere resultaten zorgt het er niet altijd voor dat dit een blijvend effect heeft. Om blijvende resultaten te boeken is het van belang om in te spelen op de intrinsieke motivatie van de werknemer. Gamification kan daar een belangrijke rol in spelen.

Gamification, wat is dat?

Gamification gaat uit van de voorliefde van mensen voor spelletjes en de populariteit van onlinegames. De wereldbevolking is drie miljard uur per week bezig met het spelen van games. Bijna een derde van de schoolgaande jongeren is dagelijks gemiddeld drie uur aan het ‘gamen’. Het woord ‘gamification’ is dan ook afgeleid van computer- en videogames, en houdt in dat spel elementen worden gebruikt in het arbeidsproces. In de praktijk van het bedrijfsleven is het doel ervan het op informele wijze bevorderen van de prestaties van werknemers.

Gamification binnen het vervoersbedrijf

De productieverhogende werking die uitgaat van gamification en het aanmoedigen van gewenst gedrag middels dit principe is ook de transportsector niet ontgaan. Een bekend voorbeeld is het ophangen van ranglijstjes in de bedrijfskantine waarin de prestaties van de chauffeurs tegen elkaar worden afgezet. Andere manieren zijn het vergelijken van de tijd die het magazijnpersoneel kwijt is aan laden en lossen, het stimuleren van het tijdig insturen van declaraties, het organiseren van een competitie om zo min mogelijk lege kilometers te maken en het bijhouden van het rijgedrag onder chauffeurs. Dit laatste doet Route42 op een intelligente en uniforme wijze waardoor je gamification echt goed kan toepassen.

Route42 als basis voor gamification 

Het Route42 platform is universeel en dit biedt je de mogelijkheid over alle merken heen een eerlijke vergelijking te doen. De brandstof besparings- en rijgedrag monitor geven accurate resultaten van truck en chauffeurs. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse parameters zoals het aantal ton lading, maar ook met het aantal stops en wanneer het mogelijk is om daadwerkelijk cruisecontrol te gebruiken. Op deze worden brandstofverbruik gegevens en rijgedrag goed in kaart gebracht. Zo kan iemand die fijnmazige distributie in de binnenstad doet net zo goed scoren als iemand die internationaal rijdt. Op het online dashboard kan de chauffeur zelf zien hoe hij het doet ten opzichte van het gemiddelde en krijgt tips over hoe hij zijn resultaat kan verbeteren. Een prima basis voor gamification.

Best practices

Ga je aan de slag met gamification? Waar moet je dan op letten.

1. Begin klein
Probeer gamification eerst uit op een beperkte groep medewerkers. Om gebreken te onderkennen en verbeteringen te kunnen invoeren, is het verstandig om ook sceptische chauffeurs er bij te betrekken.

2. Bepaal de meetbaarheid
Ga na hoe je het succes en het resultaat van de gamificationformule voor jouw bedrijf het best kunt registreren.

3. Is gamification het juiste middel
Om binnen je organisatie te kunnen aangeven waarom gamification nuttig is, moet je nadenken over alternatieven en deze met goede redenen uitsluiten.

4. Geef argumenten
Uitleg rond gamification verhoogt het draagvlak onder het personeel.

5. Transparante opzet
Maak de spelopzet eenvoudig, en houd altijd rekening met externe factoren en variabelen.

 

Route42 – N-able the future

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*