Kansen voor wagenparkbeheerder

Telematica van Route 42 biedt kansen voor de wagenparkbeheerder

De traditionele rol van de wagenparkbeheerder (of fleet manager) is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Toenemende druk om kosten te reduceren, gecombineerd met technologische ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving, hebben geleid tot de noodzaak voor nieuwe vaardigheden, kennis en expertise.

De omvang van het wagenpark, het soort werkzaamheden, de verschillende locaties en de doelstellingen van de onderneming kunnen allemaal invloed hebben op de verantwoordelijkheden van de moderne wagenparkbeheerder. In de meeste gevallen is de functie ook meer gaan vragen, is ze strategischer van aard en ook meer onderdeel geworden van de prestaties van het bedrijf.

Om deze nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen ondersteunen, is toegang tot relevante en actuele data over het wagenpark belangrijker dan ooit geworden.

Aan de hand van de input van wagenparkbeheerders en experts, kijken we naar vier kerngebieden waar de rol van de wagenparkbeheerder is veranderd en zich zal blijven ontwikkelen.

Technologische ontwikkelingen: een revolutie in wagenparkbeheer

In de laatste decennia hebben technologische ontwikkelingen zich in een ongekend tempo voltrokken. Hierdoor is er een revolutie geweest in de manier waarop ondernemingen hun bedrijfswagens gebruiken, monitoren en contoleren.

Telematica geeft bijvoorbeeld een schat aan data over het wagenpark, die managers en bestuurders in staat stelt om efficiency en prestaties te optimaliseren. Locaties met bedrijfswagens kunnen nauwkeurig in de gaten worden gehouden, taken kunnen worden ingepland, bestuurders kunnen dynamisch worden ingezet, rijroutes kunnen worden geoptimaliseerd en zakelijke kilometers kunnen nauwkeurig worden bijgehouden. Geavanceerde diagnoses van rijgedrag van bestuurders en prestaties van voertuigen maken het mogelijk om in een vroeg stadium gebreken op te sporen en deze te analyseren, te benchmarken en te blijven verbeteren.

Cameraystemen , zoals de Dashboardcamera en de Eyetracking van Route 42, verbeteren veiligheid en betrouwbaarheid, route- en planningssystemen verbeteren de logistiek, apps voor tablets en smartphones verbeteren de productiviteit, terwijl het mogelijk is om alle hard- en software op kantoor en op de weg met elkaar te laten praten via één platform en zo de workflow te verbeteren.

Moderne wagenparkbeheerders moeten de tools die tot hun beschikking staan kunnen begrijpen en op de juiste manier kunnen gebruiken, maar ook flexibel genoeg zijn om zich aan nieuwe technologie aan te passen en de data over het wagenpark te gebruiken om prestaties bedrijfsbreed te verbeteren. Om kosten beter onder controle te krijgen, zullen de wagenparkbeheerders van morgen hun eigen applicaties bouwen op platformen als Route 42.

Risicofactoren: toenemende wettelijke verantwoordelijkheden

Werkgevers hebben dezelfde verantwoordelijkheden voor hun mobiele werknemers als voor mensen op kantoor. De laatste jaren is de wetgeving voor wagenparken alleen maar toegenomen. Onder meer regels voor arbeidsomstandigheden, maar ook voor ongevallen op het werk moeten steeds meer op het wagenpark worden toegepast. Fleet managers zijn dan ook in toenemende mate ervoor verantwoordelijk dat hun onderneming aan de goede kant van de wet blijft staan.

Alleen er voor zorgen dat bestuurders geldige rijbewijzen hebben en dat bedrijfswagens een geldige APK hebben, kan niet voldoende zijn om de veiligheid te garanderen. Om ervoor te zorgen dat risico’s op een effectieve manier gemanaged worden, moeten organisaties hun totale beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid in de onderneming ook toepassen op mobiele werknemers en het wagenpark.

Van het opstellen van risk management regels tot er zeker van zijn dat voertuigen gecontroleerd worden; van het monitoren van rijtijden tot het managen van rijgedrag – de moderne wagenparkbeheerder kan, vaak samen met de personeelsafdeling, te maken krijgen met talloze managementverantwoordelijkheden.

Maar dat geldt ook voor je telemetrie systeem. Achterhaal of deze ook privacy compliant is. Bedenk dan dat bijv. chauffeurspasnummers ook persoonsgegevens zijn en die mogen niet zo maar inzichtelijk worden gemaakt voor iedereen. Route42 kiest er bewust voor om deze persoonsgegevens niet in het dashboard te tonen. Alle chauffeurspassen worden daarbij encrypted opgeslagen.

De opkomende eco-strijder

Het aantal pk’s in een voertuig was vaak één van de eerste dingen waar de meeste wagenparkbeheerders aan dachten – maar de tijden zijn veranderd.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op de bedrijfsagenda geworden, waardoor bedrijven het belangrijk vinden om verantwoordelijker en efficiënter te worden, terwijl klanten in toenemende mate een verantwoordelijke rol verwachten van de organisaties waar ze zaken mee doen.

Groen wagenparkbeheer is belangrijk geworden en fleetmanagers hebben in toenemende mate hier rekening mee te houden bij het nemen van besluiten – het aanschaffen van voertuigen met lage uitstoot en minder verbruik kan ook helpen om gevaren op de weg te verminderen en onderhoudskosten van voertuigen te verlagen.

Telematica van Route42 kan je hierin ondersteunen om de juiste inzichten te geven in verbruik gegevens. Belangrijk hierbij is dat je een zo reeel mogelijk beeld krijgt en een goed vergelijk maakt. Het scheelt nogal of je vol of leeg rijdt en wat je vervoert, soort route dat je rijdt. Door dit goed te monitoren stelt het je als fleetmanager ook beter in staat keuzes te maken wat wanneer in te zetten.

Wil je weten wat de telematica van Route 42 voor je onderneming kan doen? Neem dan contact met ons op!

 

Route42 N-able the future

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*